איתור כספי פנסיה אבודים

לרבים מאזרחי מדינת ישראל חסכונות פנסיוניים אבודים אשר דבר קיומם אינו מובא לידעתם ע"י החברות המטפלות בכספים אלו. עובדים רבים […]

לרבים מאזרחי מדינת ישראל חסכונות פנסיוניים אבודים אשר דבר קיומם אינו מובא לידעתם ע"י החברות המטפלות בכספים אלו.

עובדים רבים אשר החליפו מקומות עבודה במהלך השנים מגלים לתדהמתם כי מגיעים להםכספים רבים אשר הושמו על ידם ועבורם בחסכונות פנסיונים שונים אשר הם לא ידעו על קיומם. הסכומים יכולים להגיע אף למאות אלפי שקליםבהתאם לביצועי הקופות,דמי הניהול שנגבו ומשךתקופת החיסכון.

מקרים של אובן קשר עם החיסכון הפנסיוני נפוצים כאשר עובד החליף מספר עבודות או כאשר החוסך נפטר ובני המשפחה או היורשים אינם מיודעים אודות הכספים שנצברו לזכותו.

הסיבות לתופעה

השוק הפנסיוני בישראל עבר תהפוכות רבות בשנים האחרונות, בעיקר בשל רפורמת בכר אשר חייבה את הבנקים למכור את קופות הגמל וקרנות הנאמנות שברשותם לגופים נפרדים. נכסים אלו נמכרו בעיקר לחברות הביטוח אשר לא היו ערוכות כראוי לטפל בכספים אלו ובנתונים הדרושים לניהולם. בנוסף על כל אלו גם השתנו שמות של קרנות פנסיה עקב המעבר לניהול שונה מה שהקשה עוד יותר את זיהוי הכספים.

אם לא די בזאת, השוק הישראלי מתאפיין ברכישות ומיזוגים לעיתים קרובות מה שתורם אף הוא לטישטוש הקשר בין החוסך והכספים שנצברו לרשותו. לא אחת במהלך העברת נתוני החיסכון מגוף אחד למשנהו נופלות טעויות בנתונים הנוגעים לכמות הכסף שנצבר לזכות אותו חוסך.

התנהלות חברות הביטוח ובתי ההשקעות

חברות הביטוח ובתיה השקעות מעונינים כי הכספים ישארו רדומים שכן הן נהנות מדמי ניהול גבוהים הנגבים מיד רבעון ומנפח כספים מנוהל גדול הנושא עמו יתרונות רבים.  לא פעם מנצלות החברות את את המצב ומעלות את דמי הניהול למקסימום המותר בחוק: 1.99%

כתמריץ לחברות לאתר את בעלי החשבונות הרדומים תיכנס בשנת 2013 תקנהשל שר האוצר המפחיתה את דמי הניהול שניתן לגבות בחשבונות רדומים לכדי 0.2%. דמי ניהול נמוכים אלו אמורים לייצר לחברות תמריץ ליצור קשר עם בעלי החשבונות במטרה "להעיר" את החשבון ולאפשר גביית דמיניהול גבוהים יותר.

סביר להניח שלאחר איתור הכספים יהיה ניתן להעריך את שווי הפנסיה או הקרנות והקופות בעזרת אקטואר שהינו איש מקצוע מתחום האקטואריה העוסק בהערכת שווי כספים מתחום הביטוח והפנסיה